TSA CTC web La comissió interministerial Defensa/Foment (CIDEFO) va aprovar el passat 5 de novembre la creació d'un espai aeri segregat on es portaran a terme els vols experimentals i de formació del nou Centre Tecnològic CATUAV. Aquest nou espai aeri es troba 45 km al nord de Barcelona, té una extensió de 2.500 hectàrees i es denomina TSA-31 CTC Moia.

<< Veure totes les notícies