La nova càmera VEGCAM-1 ja s'ha provat en vol. Es tracta d'una càmera dissenyada per a l'anàlisi de la vegetació natural i agrícola. Per defecte treballa en tres bandes espectrals: infraroig proper, vermell i verd, compatibles amb SPOT. Depenent de l'altura de vol permet l'estudi individualitzat de cada planta o de grans extensions forestals o de cultiu. Permet l'elaboració de diferents índexs de vegetació i estudiar la seva variabilitat. En funció de l'aplicació es pot configurar amb filtres de banda estreta per a estudis més específics de la vegetació.

<< Veure totes les notícies