noticia ctfc CATUAV es presenta en una sessió de treball al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). La presentació de les plataformes i els sensors de mesura i anàlisi de la informació, desenvolupats per CATUAV, va tenir lloc a la seu del CTFC a Solsona (Barcelona) el 27 de juny. La jornada va servir per explorar i contrastar amb els tècnics del Centre Tecnològic les múltiples aplicacions del sistema CATUAV i els avantatges que aporta respecte a la utilització d'imatges de satèl·lit (increment espectacular de la resolució, immediatesa i economia).
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya és un consorci que té com a objectiu fonamental la modernització i la millora de la competitivitat en el sector forestal per mitjà de la investigació, la formació i la transferència de tecnologia.

<< Veure totes les notícies