El passat 28 de juny CATUAV va efectuar una missió de reconeixement i avaluació dels efectes sobre la vinya d'una pedregada intensa que va afectar Artés el dissabte 24 de maig.
L'impacte de la calamarsa a la vinya, que suposarà la pèrdua total de l'anyada en algunes vinyes, es pot monitoritzar gràcies al sistema fotogràfic infraroig desenvolupat per CATUAV. L'anàlisi de les imatges es va contrastar amb el treball de camp i les entrevistes amb els agricultors de les zones més afectades, que van permetre corroborar la fiabilitat de la informació que proporciona l'índex de vegetació (NDVI) obtingut per CATUAV en infraroig proper.
Les aplicacions de la tecnologia CATUAV en agricultura estan complint àmpliament les expectatives i l'interès generat.

<< Veure totes les notícies