Properament CATUAV disposarà d'una càmera multiespectral dissenyada per a l'UAV Argos i orientada a aplicacions mediambientals.
El prototip, PANOPTE, ja ha finalitzat el procés de producció i d'integració. De moment s'està realitzant el calibratge en terra i les properes setmanes es realitzaran les proves en vol. S'ha previst la seva operativitat i la seva incorporació al portafolis de serveis de l'empresa per a finals d'octubre.
PANOPTE proporcionarà imatges en sis bandes espectrals de 50 nm i 80 nm d'ample, en el rang de 400 a 1.000 nm. Aquesta càmera dotarà CATUAV de la capacitat per realitzar estudis temàtics en rangs de resolució espacial i temporal no accessibles amb altres sistemes. En ser configurables les sis bandes de treball, serà possible adaptar la càmera per a cada aplicació. Les anàlisis quantitatives de la càmera tenen especial potencial en aplicacions hidrològiques, forestals, agrícoles, geològiques, de contaminació i de gestió de residus.

<< Veure totes les notícies