El primer vol d'una nova plataforma és una vivéncia única, el moment en qué els mesos de cálculs, assajos i modelitzacions s'han de contrastar, en un instant, amb la dimensió de la realitat. Atmos-4 éss un avió de propulsió eléctrica, com el seu predecessor Atmos-3, peró amb una bodega que triplica el volum de cárrega. Aquestes innovacions faciliten embarcar cámeres i sensors més sofisticats, que permeten gravar imatge móbil en alta definició o introduir sistemes inercials de vol. Atmos-4 és en plena fase operativa. En paral·lel, s?estan avaluant les seves prestacions i perfeccionant els sistemes de calibració. Aquesta plataforma s?ha pogut desenvolupar en aplicació del projecte de I+D ITUMA, cofinançat per  CIDEM.

<< Veure totes les notícies