L’esforç tecnològic portat a terme en el darrer any ha permès a CATUAV el desenvolupament d’una solució específica per a la inspecció de línies d’alta tensió. La gran flexibilitat, el reduït cost i el nul impacte ambiental són alguns dels avantatges que ENDESA ha valorat per impulsar aquesta col.laboració.

<< Veure totes les notícies