Els darrers progressos de la tecnologia d'impressió 3D permeten la fabricació ràpida de peces complexes molt difícils i costoses de fabricar fins avui. Els principals avantatges són la rapidesa de fabricació, baix cost, versatilitat en el disseny i excel.lent comportament mecànic dels plàstics utilitzats. CATUAV ha començat un programa de redisseny de la plataforma UAV Atmos-5 per incorporar progressivament aquesta nova tecnologia de disseny i fabricació.

<< Veure totes les notícies