workshop Durant els dies 14 i 15 de desembre CATUAV ha participat en el workshop organitzat per MosaicMill a Vantaa (Finlàndia). L’objectiu d’aquestes jornades és reforçar la formació dels distribuidors i compartir idees i experiències sobre l’ús del software Ensomosaic.

<< Veure totes les notícies