oscil2 Les vibracions a bord d'un UAV són especialment nocives perquè indueixen interferències en els acceleròmetres i giròscops del sistema inercial i redueixen la qualitat de les imatges capturades. CATUAV ha desenvolupat el primer equilibrador dinàmic de mercuri per a mini-UAV que amb un diàmetre de només 28 mm i un pes total de 2,1 g permet reduir les vibracions provocades per diferències en moments d'inèrcia o ressonàncies harmòniques. Aquest equilibrador s'ha construit amb una impressora 3D amb resolució de 16 micres i s'està provant amb èxit en un mini-UAV de la sèrie ATMOS-6.

<< Veure totes les notícies