CSIC Mestral Atmos 6 Conèixer, modelar i ser capaços de predir els fluxes de transport a petita escala dins la badia dels Alfacs és l'objectiu del projecte MESTRAL. Al llarg de tres anys la Unitat de Tecnologia Marina del CMIMA/CSIC, dirigida per Jaume Piera, portarà a terme campanyes científiques amb l'objectiu de recollir una important quantitat de dades que permetin elaborar un complet model físic. Per tal d'obtenir una adequada resolució espacial i temporal de les dades es treballarà amb petits submarins robòtics (AUV) i simultàneament amb els UAV de CATUAV. L'objectiu dels vols és obtenir ortofotos tèrmiques que mostrin el comportament de les diferents masses d'aigua dins la badia. La primera campanya de vols s'ha realitzat durant els dies 7 i 8 de maig.

<< Veure totes les notícies