Des del 4 de Juliol de 2014 Espanya disposa d'una normativa provisional que legisla la operació comercial de vehicles aeris no tripulats (UAV). Les principals consideracions que s'exposen en el reglament són:

 • Els UAV amb un pes al enlairament igual o inferior a 25 kg no necessiten certificat d'aeronavegabilitat. Els aparells per sobre 25 kg queden regulats per la mateixa legislació que una aeronau tripulada convencional.
 • S'ha d'operar fora d'espai controlat i a un màxim de 400 peus respecte nivell del terra.
 • Per sota de 2 kg (sèrie Atmos de CATUAV): La posició màxima què es pot allunyar l'UAVdel pilot és igual a la distància màxima del link de control de radio.
 • Entre 2 kg i 25 kg (sèrie Argos de CATUAV): l'UAV no es pot allunyar més de 500 metres del pilot i s'ha de tenir línia visual amb ell.
 • No es pot volar sobre zones urbanes ni concentracions de persones al aire lliure.
 • En aplicacions d'emergència es pot operar sense tenir en compte les restriccions dels punts anteriors.
 • El sistema UAV ha de complir:
  • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil.
  • Haver realitzat els estudis aeronàutics i les proves de vol suficients per garantir el seu correcte funcionament en condicions d'operació.
  • Disposar de documentació tècnica detallada per la seva operació.
 • El pilot del sistema UAV ha de complir:
  • Tenir 18 anys d'edat.
  • Tenir certificat mèdic.
  • Llicència de pilot d'ultralleuger o similar emès per una organització certificada.
  • Certificació de capacitat d'operació per cada tipus de sistema UAV diferent.
 • Cal emetre una declaració responsable prèvia a AESA 5 dies abans de l'execució dels vols.

La normativa completa es pot trobar en el BOE de dissabte 5 de juliol de 2014: Descarregar >>