Una imatge georeferenciada té associades coordenades geogràfiques del lloc on és presa. Gràcies a l’ús d’un GPS i d’un sistema inercial en els nostres UAV, podem georeferenciar automàticament totes les imatges adquirides.

N2

Principals característiques de les imatges aèries georeferenciades de CATUAV:

  • Coordenades geogràfiques amb un metre de precisió.
  • Poden ser generades en diferents bandes: visible, infraroig proper, tèrmica, hiperespectral...
  • Entrega en 24h: el temps entre la presa d’imatges amb un UAV i l’entrega d'aquestes és inferior a les 24h.
  • Entrega en qualsevol format estàndard.

 

 NDVI3

 

Veure més imatges >>

Les imatges aèries es georeferencien en aplicacions en les quals el posicionament exacte i/o les propietats mètriques de la imatge adquirida no són importants. En aquests casos no hi ha necessitat de generar el mosaic d’ortofotos degut a què ja disposem de prou informació amb les imatges georeferenciades per complir amb tots els requeriments del projecte. Aquesta simplificació del procés accelera el temps d’entrega i redueix el preu final del producte, cosa que converteix les imatges aèries georeferenciades en una eina molt útil per diferents aplicacions:
  • Agricultura.
  • Gestió forestal.
  • Obres públiques.
  • Avaluació dels danys per catàstrofes naturals.
  • Estudis mediambientals.
  • Altres...